Sẽ công khai từng tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

Các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh sẽ được công khai trên Trang thông tin điện tử của các Sở GTVT.

2
Các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh sẽ được công khai trên các Website của các Sở GTVT

Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, công bố Biểu đồ chạy xe của toàn bộ các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh do địa phương quản lý trên trang Thông tin điện tử (Website) của Sở GTVT.

Theo đó, Sở GTVT hai đầu tuyến cùng phối hợp để xây dựng Biểu đồ chạy xe của từng tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt tại Quyết định 2288 của Bộ GTVT theo nguyên tắc: các lốt (tài) đang có doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác được đánh dấu màu trắng. Các lốt (tài) theo quy hoạch đã phê duyệt nhưng chưa có doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký khai thác được đánh dấu màu xanh, chữ đậm và tại các Bảng thời gian biểu chạy xe của từng tuyến phải có ghi chú tổng số lốt (tài) chưa có doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký khai thác.

Thời gian xây dựng, công bố Biểu đồ xong trước ngày 10/11/2015 để các đơn vị vận tải chủ động đăng ký khai thác tuyến.

Nguồn: Trần Duy-baogiaothong

Bình luận Bình luận Facebook

X